Vybraní autori

Vážení autori, nižšie nájdete tabuľku s výsledkami hodnotenia fotografií tak, ako boli zostavené odbornou porotou dňa 13. júla 2019.

Dear authors, below you can find a table with the results of the evaluation of the photographs as compiled by the jury on July 13, 2019.

Prílohy / Attachments