Fotoforum 2023

Občianske združenie Fotoforum Ružomberok, Liptovské múzeum a Mesto Ružomberok Vás pozývajú dňa 1. októbra 2023 do priestorov Liptovského múzea na slávnostnú vernisáž 55. ročníka medzinárodného salóna umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK. Výstava potrvá do 31. októbra 2023. The civic association Fotoforum Ružomberok, the Liptov Museum and the Town of Ružomberok invite you on October 1, 2023 to the premises […]

Fotoforum 2022

Občianske združenie Fotoforum Ružomberok, Liptovské múzeum a Mesto Ružomberok Vás pozývajú dňa 1. októbra 2022 do priestorov Liptovského múzea na slávnostnú vernisáž 54. ročníka medzinárodného salóna umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK. Výstava potrvá do 31. októbra 2022. The civic association Fotoforum Ružomberok, the Liptov Museum and the Town of Ružomberok invite you on October 1, 2022 to the premises […]

Vybraní autori / Selected authors 2022

Vážení autori, nižšie nájdete tabuľku s výsledkami hodnotenia fotografií tak, ako boli zostavené odbornou porotou dňa 9. júla 2022. Dear authors, below you can find a table with the results of the evaluation of the photographs as compiled by the jury on July 9, 2022. Vybraní autori / Selected authors 2022

Fotoforum 2021

Občianske združenie Fotoforum Ružomberok, Liptovské múzeum a Mesto Ružomberok Vás pozývajú dňa 2. októbra 2021 o 10.00 hod. do priestorov Liptovského múzea na slávnostnú vernisáž 53. ročníka medzinárodného salóna umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK. Výstava potrvá do 31. októbra 2021. Vzhľadom na protipandemické opatrenia postavené na regionálnom systéme a odvíjajúc sa v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu, v prípade […]

Fotoforum 2021

Drahí fotografi, priaznivci fotografie, aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej situácii v súvislosti COVID-19 sa 53. ročník medzinárodného medzinárodného salóna umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK uskutoční. Tešíme sa na Vaše fotografie. Dear photographers, photography fans, despite the continuing unfavorable situation in connection with COVID-19, the 53nd International Exhibition Of The Artistical Photography FOTOFORUM RUŽOMBEROK will take place. We look forward […]

Fotoforum 2019

Občianske združenie Fotoforum Ružomberok, Liptovské múzeum v Ružomberku a Mesto Ružomberok Vás pozývajú dňa 5. októbra 2019 o 10.00 hod. do priestorov Liptovského múzea v Ružomberku na slávnostnú vernisáž 52. ročníka medzinárodného salóna umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK. Výstava potrvá do 31. októbra 2019. The civic association Fotoforum Ružomberok, the Liptov Museum in Ružomberok and the Town of Ružomberok invite you […]